İçeriğe geç

Kef-Fe-Ra (ك ف ر)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 525 kez, 14 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız  

Kök anlamı: Gizlemek, örtmek, reddetmek, inanmamak, müteşekkir olmamak, şükran duymamak, nankörlük etmek, tanımamak, inkar, imansız, siyah at, karanlık gece, ekici, çiftçi.

Belki de, kelimenin birincil anlamının, aktif ve bilinçli bir niyetle gizlemek, üstünü örtmek (çiftçilikteki gibi) olduğu dikkate alınmalıdır. Bu da şunu doğurur: bir insanın kendi bilinçli/şuurlu kararıyla bir şeyi reddedip inanmaması. Bir şeyin reddedilebilmesi için önce o şeyin duyulması, görülmesi, deneyimlenmesi gerekir.

Küfür, realiteyi, hakikatı çarpıtmaktır. Küfrü benimseyene “fıtrî yeteneğini köreltip örten” anlamında kâfir denilir. Kâfir kişi de Allah’ın nimetlerini veya hükümlerini görmezlikten, bilmezlikten gelip inkâra gittiğinden bu ismi almıştır. Kâfir, gerçeği örten, nimeti görmezlikten gelendir. Tohumu toprağa eken ve böylece onu örtüp gizleyen çiftçiye küffar denildiği gibi, kılıcı örttüğü için kınına, karanlığı örttüğü için geceye, yıldızları örttüğü için buluta da kâfir denir. Bazı ibadetler ve tevbe de bir takım günahları örttüğü için bunlara da keffare(t) denilmiştir.

Türkçe’ye girmiş türevler: kâfir, kefere, küffar, kefaret, tekfir, küfürbaz

Aram #kpr (1. örtme, gizleme, 2. nimeti inkâr etme)

İçeriği paylaşabilirsiniz.

Tarih:Kökler

Tek Yorum

 1. MA

  Ek olarak: yok saymak bak 4:31 .

  1 to wipe off Syr, Man. (a) to delete Syr. Jul 76:25 . (b) to forgive sins Sam, Man. (c) to make an exemption (?) Palmyrene. Trf 2.3.122 : ʾp ʾln kprw dy mks lʾ gbn these (worthies) too exempted: that they do not collect tax (or perhaps a simple double negative: they denied that they collect tax).

  2 to deny, reject (often w. b_) Jud, CPA, Sam, Syr, JBA, Man, LJLA. P Mt10:33 : ܡܲܢ ܕܸܿܝܢ ܕܿܢܸܟܼܦܿܘܼܪ ܒܼܿܝ‏ . P Acts4:16 : ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܼܝܢܲܢ ܕܿܢܸܟܼܦܿܘܼܪ‏ . Heb 11:24 : ܟܿܦܼܲܪ܃ ܕܿܠܵܐ ܢܸܬܼܩܪܸܐ ܒܿܪܵܐ ܠܒܼܲܪܬܼܸܗ ܕܿܦܼܸܪܥܘܼܢ‏ . BT BQ 70a(8) : לא כתבינן אורכתא אמטלטל{{א֗}}^י^ דכפריה טע׳ דכפריה דמיחזי כשיקר ‏ we do not write an ”-document on movables (the claim upon which) he denied. The reason is that he denied it so that (the ”-document) would appear to be a lie. (a) to reject faith Com. (b) ܒܛܲܝܒܘܼܬܵܐ‏ : to be ungrateful Syr. LkS 6:35 . (c) to renounce Syr. MiS 203a:42 . (c.1) p.p. impers. ܟܦܝܪ ܒ‏ : I renounce Syr. Pel 7.14 : ܟܦܝܼܪ ܒܟ ܣܛܢܐ‏ I renounce you, Satan (said by a woman!). Pel 7.17 : ܟܦܝܪ ܒܛܘܥܝܝ ܕܥܲܒܕܬ‏ I renounce the erroneous behavior I have done.

  3 to refuse Syr. Mt 10:33 .

  http://cal.huc.edu/oneentry.php?lemma=kpr%20V&cits=all

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir