İçeriğe geç

Ay: Mart 2020

Be-Nun-Ye (ب ن ي)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 184 kez, 9 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Be-Nun-Ye (ب ن ي)

Kök anlamı: Bina etmek, yapmak, inşa etmek

binâ/bünyân – yapılan yapının adıdır.

ibn/benev, (dişil) ibneh/bint – oğul, böyle denilmesinin nedeni, oğlun babası için bir bina oluşundandır; çünkü bir nevi onu yapan babadır. Bir şeyin herhangi bir yönünden kaynaklanan, terbiyesinden geçen, çok aranan, çok hizmet eden ya da işini gören kişi için onun oğlu denir.

Türkçeye girmiş türevler: bina, bani, binaen (binaenaleyh), bünyan, bünye

Yorum Bırak

Sin-Mim-Ayn (س م ع)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 185 kez, 10 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Sin-Mim-Ayn (س م ع)

Kök anlamı: İşitmek, duymak, dinlemek, bir dileği kabul etmek, anlamak, algılamak; duyurmak

sem’ – Kulağın, kendisiyle sesleri işittiği yetidir. Kulağın işlevine de denir.

istimâ’ – Kulak vermek/dinlemek

Türkçeye girmiş türevler: sema, istima, mesmu, semah, semai, semazen

Yorum Bırak

Ha-Be-Lam (ح ب ل)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 7 kez, 1 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Ha-Be-Lam (ح ب ل)

Kök anlamı: habl – ip, sebep, vasıta, urgan, yulara bağlanan ip, bağ, damar, uzatılmış, gerilmiş ağ. mecazi olarak “ahid, zimmet, eman”. ulaşmak ve kendisiyle bir şeye ulaşılan varlık. Bağlayıcı özelliği nedeni ile yapılan sözleşmeye, verilen söz.

hibâleh – avcının ipi/ağı

Türkçeye girmiş türevler: kablo

~ Fr câble/câbleau urgan, halat OLat capulum urgan ≈ Aram ḥebel

Yorum Bırak

Ha-Ta-Be (ح ط ب)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 2 kez, 1 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Ha-Ta-Be (ح ط ب)

Kök anlamı: Biri için çalışmak, başkası ile çalışmak.

hatab – Yakmak için hazırlanan şey, odun

hâtib – Sözünü karıştıran

hammâletel hatab – “Odun hamalı” ifâdesi kötülük maksadıyla laf taşımak demektir.

2 Yorum

Ha-Mim-Lam (ح م ل)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 64 kez, 10 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Ha-Mim-Lam (ح م ل)

Kök anlamı: taşımak, yük taşımak, yüklenmek.

himl – Sırta yüklenen şeyler gibi, zâhirde/açıktan yüklenen ağırlık.

haml – Bâtında (içten) yüklenen ağırlıklar.

humûleh – binek hayvanı

hamîl – (suyu taşıdığından) çok suyu olan bulut. Selin taşıdığı şey. Anne karnındaki çocuk. Kefil, üzerinde hak bulunan kişi ile beraber hakkın sorumluluğunu taşıdığından bu adı almıştır. Soyu belli olmayana denir.

hammâletel hatab – (Mesed 4)- “Odun hamalı” ifâdesi insanların arasını bozmak için laf dolaştırmaktan kinayedir. Kötülük maksadıyla laf taşımak.

Türkçeye girmiş türevler: hamal, hamil, hamile, hamle, hamule, ihtimal, muhtemel, tahammül

Yorum Bırak