İçeriğe geç

Aylar: Aralık 2019

Ayn-Nun-Dal (ع ن د)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 201 kez, 2 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Ayn-Nun-Dal (ع ن د)

Kök anlamı: 1. Israr ve inat etmek. 2. Yakınlık anlamı için konulan bir lafızdır; kimi zaman mekân, kimi zaman da inançla ilgili kullanılır.

inâd – uzaklaşmak, topluluktan ayrı durmak, yoldan çıkmak, haktan sapmak.

anîd – Yanındaki şeyi beğenen kişi. Yanındaki şeyle övünen kişi. İnatla muhâlefet edendir.

anûd – bilerek sapan/direnen

Türkçe’ye girmiş türevler : inat, anut, muannit

Yorum Bırak

Fe-Lam-Kaf (ف ل ق)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 4 kez, 3 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Fe-Lam-Kaf (ف ل ق)

Kök anlamı: Bir şeyi yarıp onu birbirinden ayırmak.

felâḳ – Tan zamanı, sabah aydınlığı.

feleḳ – İki tepe arasındaki basık araziye denir.

filḳ / feyleḳ – şaşılacak şey

feliḳ / fâliḳ – İki dağ arasındaki aralığa ve devenin iki hörgücü arasında kalan sırt kısmına denir.

Yorum Bırak

Cim-Nun-Nun (ج ن ن)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 140 kez, 8 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Cim-Nun-Nun (ج ن ن)

Kök anlamı: bir şeyin duyu organlarına saklı kalması, gizlemek, saklamak, örtmek, korumak, gizli kalmak

Cenan – kalp (duyu organlarından saklanmıştır.)

Cünnet – İnsanı örten ve koruyan kalkan, duyu organlarına karşı kapalı olduğu için gecenin örtücülüğü.

Cennet – ağaçlı olup ağaçları yeri kaplayan her bahçeye denir. Bazen, yeri göğü kaplayan ağaçlara
da denilir.

Cenîn – çocuğun annesinin karnında kaldığı sürecin adıdır.

Cin – duyulardan gizlenmiş/saklanmış olan rûhânî varlıklardır (melekler şeytanlar dahil).

Cinnet – cin topluluğu. Delilik.

Cünûn – nefs ile akıl arasına perde girmesidir.

Mecnûn – kendine bilgi öğreten cinin çömezi.

Türkçe’ye girmiş türevler: cenin, cennet, cinnet, mecnun

İbr/Aram gānāh, gənā גָנָה [#gny] örtünme, gizlenme, kapanma ≈ İbr gānan גָנָן [#gnn] koruma, etrafını çitle çevirme
~ Aram gannā/ginnəthā גַּנָּא, גִֺנְּתָא [#gn] bahçe < Aram gənā korumak, etrafını çevirmek (≈ Akad ganānu a.a. )

Yorum Bırak