İçeriğe geç

Kök Kelime listesi

Siteye anlamları girilen kök kelimeler ☑ ile işaretlenmiştir.

Kök kelimenin sayfasına gitmek için  ikonuna tıklayınız.

Her türlü düşünce, eleştiri, fikir, katkı için İletişim sayfamızı veya info@sonsuzlukkulesi.com eposta adresimizi kullanabilirsiniz.

Kök Arapça Tekrar sayısı Eklendi
Kaf-Vav-Lam ق و ل 1722 ☑  
Kef-Vav-Nun ك و ن 1390 ☑  
Ra-Be-Be ر ب ب 980 ☑  
Elif-Mim-Nun ا م ن 879 ☑  
Ayn-Lam-Mim ع ل م 854 ☑  
Kaf-Vav-Mim ق و م 660 ☑  
Elif-Te-Ya ا ت ي 549 ☑  
Kef-Fe-Ra ك ف ر 525 ☑  
Be-Ya-Nun ب ي ن 523 ☑  
Shin-Ya-Elif ش ي ا 519 ☑  
Ra-Sin-Lam ر س ل 513 ☑  
Elif-Ra-Dad ا ر ض 461 ☑  
Ya-Vav-Mim ي و م 405 ☑  
Elif-Ya-Ya ا ي ي 382 ☑  
Sin-Mim-Vav س م و 381 ☑  
Kef-Lam-Lam ك ل ل 377 ☑  
Ayn-Zal-Be ع ذ ب 373 ☑  
Ayn-Mim-Lam ع م ل 360 ☑  
Cim-Ayn-Lam ج ع ل 346 ☑  
Ra-Ha-Mim ر ح م 339 ☑  
Ra-Elif-Ya ر ا ي 328 ☑  
Kef-Te-Be ك ت ب 319 ☑  
he-Dal-Ya ه د ي 316 ☑  
Zay-Lam-Mim ظ ل م 315 ☑  
Nun-Fe-Sin ن ف س 298 ☑  
Kaf-Be-Lam ق ب ل 294 ☑  
Nun-Za-Lam ن ز ل 293 ☑  
Ha-Kaf-Kaf ح ق ق 287 ☑  
Zal-Kef-Ra ذ ك ر 285
Kef-Zal-Be ك ذ ب 282
Cim-Ya-Elif ج ي ا 278
Ayn-Be-Dal ع ب د 275 ☑  
Elif-Kh-Zal ا خ ذ 273
Kh-Lam-Kaf خ ل ق 261
Vav-Kaf-Ya و ق ي 258
Elif-Kh-Ra ا خ ر 250
Elif-Mim-Ra ا م ر 248
Nun-Vav-Sin ن و س 241
Be-Ayn-Dal ب ع د 235
Gayn-Fe-Ra غ ف ر 234
Vav-Lam-Ya و ل ي 232
Dal-Ayn-Vav د ع و 212
Ha-Kef-Mim ح ك م 210
Mim-Lam-Kef م ل ك 206
Cim-Nun-Nun ج ن ن 201
Ayn-Nun-Dal ع ن د 201
Kh-Ya-Ra خ ي ر 196
Ha-Sin-Nun ح س ن 194
Nun-Vav-Ra ن و ر 194
Dad-Lam-Lam ض ل ل 191
Sin-Mim-Ayn س م ع 185
Be-Nun-Ya ب ن ي 184
Ha-Ya-Ya ح ي ي 184
Kh-Ra-Cim خ ر ج 182
Sad-Lam-Ha ص ل ح 180  ☑
Sin-Be-Lam س ب ل 176
Te-Be-Ayn ت ب ع 172
Kaf-Te-Lam ق ت ل 170
Elif-Vav-Lam ا و ل 170
Mim-Se-Lam م ث ل 169
Shin-Ra-Kef ش ر ك 168
Kaf-Lam-Be ق ل ب 168
Kef-Se-Ra ك ث ر 167
Sin-Vav-Elif س و ا 166
Mim-Vav-Te م و ت 165
Kef-Be-Ra ك ب ر 161
Shin-he-Dal ش ه د 160
Nun-Be-Elif ن ب ا 160
Nun-Sad-Ra ن ص ر 158
Be-Ayn-Dad ب ع ض 158
Sad-Dal-Kaf ص د ق 155
Gayn-Ya-Ra غ ي ر 154
Elif-Lam-he ا ل ه 152
Vav-Ayn-Dal و ع د 151
Be-Sad-Ra ب ص ر 148
Ra-Vav-Dal ر و د 148
Lam-Kaf-Ya ل ق ي 146
Dal-Vav-Nun د و ن 144
Sin-Lam-Mim س ل م 140
Nun-Ayn-Mim ن ع م 140
Dal-Nun-Vav د ن و 133  ☑  
Kaf-Dal-Ra ق د ر 132
Nun-Zal-Ra ن ذ ر 130
Cim-Mim-Ayn ج م ع 129
Ta-Vav-Ayn ط و ع 129
Sin-Elif-Lam س ا ل 129
Nun-Zay-Ra ن ظ ر 129
Ayn-Zay-Mim ع ظ م 128  ☑  
Kh-Lam-Fe خ ل ف 127
Elif-he-Lam ا ه ل 127
Dal-Kh-Lam د خ ل 126
Kh-Vav-Fe خ و ف 124
Be-Shin-Ra ب ش ر 123
Ra-Za-Kaf ر ز ق 123
Ya-Dal-Ya ي د ي 120
Ayn-Za-Za ع ز ز 119  ☑  
Elif-Mim-Mim ا م م 119
Cim-Ze-Ya ج ز ي 118
Elif-Be-Vav ا ب و 117
Nun-he-Ra ن ه ر 113
Nun-Fe-Kaf ن ف ق 111
Ha-Sin-Be ح س ب 109
Elif-Kef-Lam ا ك ل 109
Fe-Ayn-Lam ف ع ل 108  ☑  
Elif-Cim-Ra ا ج ر 108
Vav-Cim-Dal و ج د 107
Ayn-Dal-Vav ع د و 106
Fe-Dad-Lam ف ض ل 104  ☑  
Ra-Cim-Ayn ر ج ع 104
Sad-Be-Ra ص ب ر 103
Shin-Dal-Dal ش د د 102
Elif-Zal-Nun ا ذ ن 102
Vav-Lam-Dal و ل د 102
Dal-Ya-Nun د ي ن 101  ☑  
Sad-Lam-Vav ص ل و 99  ☑  
Elif-Nun-Sin ا ن س 97
Sad-Ha-Be ص ح ب 97
Elif-Kh-Vav ا خ و 96
Be-Gayn-Ya ب غ ي 96
Kaf-Ra-Be ق ر ب 96
Ha-Be-Be ح ب ب 95
Sin-Cim-Dal س ج د 92
Sin-Be-Ha س ب ح 92
Lam-Ya-Lam ل ي ل 92
Lam-Ya-Sin ل ي س 89
Shin-Ta-Nun ش ط ن 88
Kaf-Ra-Elif ق ر ا 88  ☑  
Te-Vav-Be ت و ب 87
Kh-Lam-Dal خ ل د 87
Mim-Vav-Lam م و ل 86
Elif-Ha-Dal ا ح د 85
Nun-Cim-Vav ن ج و 84
Ha-Ra-Mim ح ر م 83
Kef-Ya-Fe ك ي ف 83
Sin-Vav-Ya س و ي 83
Za-Vav-Cim ز و ج 81
Ayn-Kaf-Be ع ق ب 80
Ayn-Ra-Dad ع ر ض 79
Vav-Cim-he و ج ه 78
Vav-Ha-Ya و ح ي 78
Sad-Vav-Be ص و ب 77
Be-Lam-Gayn ب ل غ 77
Kaf-Lam-Lam ق ل ل 76
Elif-Lam-Mim ا ل م 75
Shin-Kef-Ra ش ك ر 75
Kef-Lam-Mim ك ل م 75
Dad-Ra-Ra ض ر ر 74
Ra-Dad-Vav ر ض و 73
Gayn-Nun-Ya غ ن ي 73
Be-Elif-Sin ب ا س 73
Ra-Cim-Lam ر ج ل 73
Be-Ya-Te ب ي ت 73
Fe-Ra-Kaf ف ر ق 72
Ya-Mim-Nun ي م ن 71
Ayn-Ra-Fe ع ر ف 70
Mim-Te-Ayn م ت ع 70
Vav-Kef-Lam و ك ل 70
Ayn-Lam-Vav ع ل و 70
Sin-Kef-Nun س ك ن 69
Zay-Nun-Nun ظ ن ن 69
he-Lam-Kef ه ل ك 68
Vav-Ha-Dal و ح د 68
Be-Ayn-Se ب ع ث 67
Kef-Sin-Be ك س ب 67
Vav-Fe-Ya و ف ي 66
Cim-Ra-Mim ج ر م 66
Ayn-Ya-Nun ع ي ن 65
Kh-Sin-Ra خ س ر 65
Ha-Mim-Lam ح م ل 64
Cim-Ra-Ya ج ر ي 64
Kaf-Dad-Ya ق ض ي 63
Sin-Ha-Ra س ح ر 63
Mim-Vav-he م و ه 63
Ha-Mim-Dal ح م د 63
Ayn-Vav-Dal ع و د 63
Te-Lam-Vav ت ل و 63
Zal-Vav-Kaf ذ و ق 63
Mim-Sin-Sin م س س 61
Ze-Ya-Dal ز ي د 61
Gayn-Ya-Be غ ي ب 60
Fe-Ra-Ya ف ر ي 60
Fe-Te-Nun ف ت ن 60
Nun-Sin-Vav ن س و 59
Za-Kef-Vav ز ك و 59
Zay-he-Ra ظ ه ر 59
Ra-Dal-Dal ر د د 59
Dad-Ra-Be ض ر ب 58
Ayn-Dal-Dal ع د د 57
Kaf-Ra-Ya ق ر ي 57
Ra-Vav-Ha ر و ح 57
Elif-Cim-Lam ا ج ل 56
Zal-he-Be ذ ه ب 56
Nun-he-Ya ن ه ي 56
Dal-Vav-Ra د و ر 55
Fe-Sin-Kaf ف س ق 54
Nun-Dal-Vav ن د و 53
Kh-Be-Ra خ ب ر 52
Dad-Ayn-Fe ض ع ف 52
Ha-Lam-Lam ح ل ل 51
Te-Ha-Te ت ح ت 51
Nun-Fe-Ayn ن ف ع 50
Ta-Ya-Be ط ي ب 50
Fe-Sin-Dal ف س د 50
Ayn-Kaf-Lam ع ق ل 49
Sin-Vav-Ayn س و ع 49
Kaf-Dal-Mim ق د م 48
Kh-Shin-Ya خ ش ي 48
Ta-Ayn-Mim ط ع م 48
Elif-Se-Mim ا ث م 48
Ayn-Cim-Lam ع ج ل 47
Kef-Ra-Mim ك ر م 47
Ayn-he-Dal ع ه د 46
Ze-Ya-Nun ز ي ن 46
Sad-Dal-Ra ص د ر 46
Vav-Zal-Ra و ذ ر 45
Nun-Sin-Ya ن س ي 45
Sad-Be-Ha ص ب ح 45
Sad-Ra-Ta ص ر ط 45
Ya-Sin-Ra ي س ر 44
Dal-Be-Ra د ب ر 44
Ha-Fe-Zay ح ف ظ 44
Sin-Ra-Ra س ر ر 44
Be-Dal-Lam ب د ل 44
Cim-Vav-Be ج و ب 43
Te-Ra-Kef ت ر ك 43
Mim-Kef-Ra م ك ر 43
Fe-Sad-Lam ف ص ل 43
Ha-Shin-Ra ح ش ر 43
Fe-Vav-Kaf ف و ق 43
Ha-Za-Nun ح ز ن 42
Sin-Kh-Ra س خ ر 42
Sad-Dal-Dal ص د د 42
Kaf-Vav-Ya ق و ي 42
Be-Ha-Ra ب ح ر 42
Cim-Be-Lam ج ب ل 41
Lam-Ayn-Nun ل ع ن 41
Kef-Ra-he ك ر ه 41
Cim-he-Dal ج ه د 41
Ta-Vav-Fe ط و ف 41
Fe-Lam-Ha ف ل ح 40
Mim-Lam-Elif م ل ا 40
Shin-Ayn-Ra ش ع ر 40
Ta-Gayn-Ya ط غ ي 39
Zal-Nun-Be ذ ن ب 39
Sin-Lam-Ta س ل ط 39
Shin-Ra-Be ش ر ب 39
Zal-Ra-Ra ذ ر ر 38
he-Vav-Ya ه و ي 38
Kaf-Ra-Ra ق ر ر 38
Be-Lam-Vav ب ل و 38
Fe-Te-Ha ف ت ح 38
Mim-Ra-Elif م ر ا 38
Elif-Lam-Vav ا ل و 37
Sin-Be-Kaf س ب ق 37
Nun-Kef-Ra ن ك ر 37
Elif-Vav-Ya ا و ي 36
Be-Ta-Lam ب ط ل 36
Elif-Nun-Ya ا ن ي 36
Ha-Dal-Se ح د ث 36
Ra-Ya-Be ر ي ب 36
Kaf-Ra-Nun ق ر ن 36
Kaf-Ta-Ayn ق ط ع 36  ☑  
Ayn-Fe-Vav ع ف و 35
Kef-Ya-Dal ك ي د 35
Ha-Ya-Nun ح ي ن 35
Mim-Ra-Ra م ر ر 35
Vav-Ra-Se و ر ث 35
Gayn-Fe-Lam غ ف ل 35
Cim-Nun-Ha ج ن ح 34
Vav-Se-Kaf و ث ق 34
Kh-Fe-Ya خ ف ي 34
he-Za-Elif ه ز ا 34
Ayn-Ra-Shin ع ر ش 33
Ayn-Mim-Ya ع م ي 33
Zay-Lam-Lam ظ ل ل 33
Cim-Nun-Be ج ن ب 33
Kaf-Sin-Mim ق س م 33
Kef-Fe-Ya ك ف ي 33
Ha-Cim-Cim ح ج ج 33
Shin-Mim-Sin ش م س 33
Ayn-Sad-Ya ع ص ي 32
Vav-Sin-Ayn و س ع 32
Se-Lam-Se ث ل ث 32
Be-Ra-Ra ب ر ر 32
Be-Ra-Kef ب ر ك 32
Vav-Sad-Ya و ص ي 32
Nun-Sad-Be ن ص ب 32
Mim-Dal-Dal م د د 32
Ha-Ya-Se ح ي ث 31
Shin-Ra-Ra ش ر ر 31
Kh-Lam-Sad خ ل ص 31
Be-Dal-Vav ب د و 31
Ta-he-Ra ط ه ر 31
Be-Ra-Elif ب ر ا 31
he-Cim-Ra ه ج ر 31
Shin-Fe-Ayn ش ف ع 31
Kaf-Ayn-Dal ق ع د 31
Lam-Be-Se ل ب ث 31
Gayn-Lam-Be غ ل ب 31
Elif-Fe-Kef ا ف ك 30
Kaf-Sad-Sad ق ص ص 30
Sad-Ra-Fe ص ر ف 30
Sin-Ayn-Ya س ع ي 30
Elif-Nun-Se ا ن ث 30
Ayn-Sin-Ya ع س ي 30
Dal-Ra-Ya د ر ي 29
Ta-Ya-Ra ط ي ر 29
Se-Nun-Ya ث ن ي 29
Cim-Dal-Lam ج د ل 29
Vav-Dal-Dal و د د 29
Fe-Vav-Za ف و ز 29
Sad-Ya-Ra ص ي ر 29
Ra-Fe-Ayn ر ف ع 29
Cim-Nun-Dal ج ن د 29
Gayn-Shin-Vav غ ش و 29
Kh-Lam-Vav خ ل و 28
Sin-Be-Ayn س ب ع 28
Shin-Kaf-Kaf ش ق ق 28
Elif-Be-Dal ا ب د 28
Ra-Cim-Vav ر ج و 28
Se-Vav-Be ث و ب 28
Vav-Ra-Ya و ر ي 28
Ayn-Dal-Lam ع د ل 28
Ya-Kaf-Nun ي ق ن 28
Se-Kaf-Lam ث ق ل 28
Ha-Vav-Ta ح و ط 28
Nun-Shin-Elif ن ش ا 28
Mim-Sin-Kef م س ك 27
Kaf-Mim-Ra ق م ر 27
Shin-Cim-Ra ش ج ر 27
Gayn-Ra-Ra غ ر ر 27
Ayn-Shin-Ra ع ش ر 27
Be-Vav-Be ب و ب 27
Vav-Za-Ra و ز ر 27
Ayn-Cim-Be ع ج ب 27
Sin-Ya-Ra س ي ر 27
Mim-Nun-Nun م ن ن 27
Kh-Ze-Ya خ ز ي 26
Cim-Ha-Mim ج ح م 26
Ayn-Cim-Za ع ج ز 26
Nun-Be-Te ن ب ت 26
Vav-Dad-Ayn و ض ع 26
he-Vav-Nun ه و ن 26
Fe-Lam-Kef ف ل ك 25
Sad-Lam-Ya ص ل ي 25
Lam-Sin-Nun ل س ن 25
Ha-Dad-Ra ح ض ر 25
Vav-he-Be و ه ب 25
Shin-Ra-Ya ش ر ي 25
Sin-Kaf-Ya س ق ي 25
Ha-Dal-Dal ح د د 25
Kaf-Sin-Ta ق س ط 25
Be-Ta-Nun ب ط ن 25
Vav-Ayn-Zay و ع ظ 25
Ha-Vav-Lam ح و ل 25
Be-Sin-Ta ب س ط 25
Gayn-Dad-Be غ ض ب 24
Zal-Lam-Lam ذ ل ل 24
Vav-Kaf-Ayn و ق ع 24
Fe-Cim-Ra ف ج ر 24
Ayn-Mim-Ra ع م ر 24
Cim-he-Lam ج ه ل 24
Mim-Ra-Dad م ر ض 24
Se-Mim-Ra ث م ر 24
Fe-Ha-Shin ف ح ش 24
Kef-Vav-Dal ك و د 24
Elif-Zal-Ya ا ذ ي 24
Ra-Kaf-Be ر ق ب 24
Gayn-Ra-Kaf غ ر ق 23
Ya-Te-Mim ي ت م 23
Sin-Ra-Ayn س ر ع 23
Sin-Ra-Fe س ر ف 23
Lam-Be-Sin ل ب س 23
Nun-Kef-Ha ن ك ح 23
Mim-Shin-Ya م ش ي 23
Vav-Za-Nun و ز ن 23
Ta-Lam-Kaf ط ل ق 23
Elif-Lam-Fe ا ل ف 22
Fe-Ra-Ha ف ر ح 22
Te-Mim-Mim ت م م 22
Kh-Ta-Elif خ ط ا 22
Ayn-Ra-Be ع ر ب 22
Te-Ra-Be ت ر ب 22
Ra-Be-Ayn ر ب ع 22
Ha-Cim-Ra ح ج ر 21
Ha-Lam-Mim ح ل م 21
Kef-Te-Mim ك ت م 21
he-waw-dal ه و د 21
Mim-Nun-Ya م ن ي 21
Elif-Se-Ra ا ث ر 21
Fe-Te-Ya ف ت ي 21
Be-Kaf-Ya ب ق ي 21
Ha-Mim-Mim ح م م 21
Shin-he-Ra ش ه ر 21
Nun-Shin-Ra ن ش ر 21
Ha-Zal-Ra ح ذ ر 21
Sin-Nun-Nun س ن ن 21
Nun-Kh-Lam ن خ ل 20
Nun-Za-Ayn ن ز ع 20
Mim-Ra-Ya م ر ي 20
Sad-Nun-Ayn ص ن ع 20
Gayn-Vav-Ya غ و ي 20
Fe-Kaf-he ف ق ه 20
Nun-Fe-Kh ن ف خ 20
Ha-Za-Be ح ز ب 20
Fe-Ta-Ra ف ط ر 20
Dal-Ra-Cim د ر ج 20
Kef-Shin-Fe ك ش ف 20
Ze-Ya-Lam ز ي ل 20
Ra-Be-Vav ر ب و 20
Sin-Nun-Vav س ن و 20
Lam-Ayn-Be ل ع ب 20
Gayn-Ra-Be غ ر ب 19
Ta-Lam-Ayn ط ل ع 19
Be-Lam-Dal ب ل د 19
Fe-Kef-he ف ك ه 19
Se-Mim-Nun ث م ن 19
Sin-Ayn-Ra س ع ر 19
Sad-Vav-Ra ص و ر 19
Ra-Shin-Dal ر ش د 19
Se-Be-Te ث ب ت 18
Dal-Be-Be د ب ب 18
Fe-Ra-Dad ف ر ض 18
Mim-Lam-Lam م ل ل 18
Nun-Fe-Ra ن ف ر 18
Ze-Ya-Gayn ز ي غ 18
Mim-Kef-Nun م ك ن 18
Nun-Vav-Be ن و ب 18
Fe-Kef-Ra ف ك ر 18
Ra-Elif-Sin ر ا س 18
Kh-Sad-Mim خ ص م 18
Ha-Sad-Nun ح ص ن 18
Lam-Dal-Nun ل د ن 18
Mim-Nun-Ayn م ن ع 17
Nun-Kaf-Mim ن ق م 17
Kh-Fe-Fe خ ف ف 17
Shin-Ra-Kaf ش ر ق 17
Kh-Shin-Ayn خ ش ع 17
Sin-Vav-Kaf س و ق 17
Be-Vav-Elif ب و ا 17
Za-Ayn-Mim ز ع م 17
Elif-Vav-Be ا و ب 17
Mim-Dal-Nun م د ن 17
Sin-Vav-Ra س و ر 17
Sad-Fe-Vav ص ف و 17
Ra-Be-Sad ر ب ص 17
Ayn-Vav-Zal ع و ذ 17
Kh-Be-Se خ ب ث 16
Gayn-Lam-Lam غ ل ل 16
Mim-he-Dal م ه د 16
Ayn-Te-Dal ع ت د 16
Cim-he-Ra ج ه ر 16
Lam-Be-Be ل ب ب 16
Kef-Ya-Lam ك ي ل 16
Ha-Be-Ta ح ب ط 16
Ayn-Lam-Nun ع ل ن 16
Gayn-Dal-Vav غ د و 16
Kh-Vav-Nun خ و ن 16
Lam-he-Vav ل ه و 16
Fe-Elif-Dal ف ا د 16
Kef-Fe-Fe ك ف ف 15
Be-Dal-Elif ب د ا 15
Mim-Ta-Ra م ط ر 15
Sin-Ta-Ra س ط ر 15
Ha-Ra-Cim ح ر ج 15
Ra-Kef-Be ر ك ب 15
Be-Ya-Ayn ب ي ع 15
Sin-Vav-Mim س و م 15
Ha-Ra-Ra ح ر ر 15
Sad-Mim-Mim ص م م 15
Shin-Kef-Kef ش ك ك 15
Ayn-Ta-Vav ع ط و 14
Sad-Fe-Fe ص ف ف 14
Ha-Ra-Se ح ر ث 14
Vav-Lam-Cim و ل ج 14
Ra-Sin-Vav ر س و 14
Fe-Kaf-Ra ف ق ر 14
Vav-Sad-Fe و ص ف 14
Ayn-Shin-Vav ع ش و 14
Sad-Vav-Mim ص و م 14
Za-Ra-Ayn ز ر ع 14
Se-Vav-Ya ث و ي 14
Lam-Vav-Mim ل و م 14
Ra-Cim-Mim ر ج م 14
Sad-Ya-Ha ص ي ح 13
Nun-Sad-Ha ن ص ح 13
Be-Gayn-Te ب غ ت 13
Fe-Vav-he ف و ه 13
Elif-Be-Ya ا ب ي 13
Sad-Gayn-Ra ص غ ر 13
Kh-Ze-Nun خ ز ن 13
Ta-Mim-Nun ط م ن 13
Kaf-Nun-Te ق ن ت 13
Ra-Elif-Fe ر ا ف 13
Kh-Lam-Lam خ ل ل 13
Shin-he-Vav ش ه و 13
Ra-Kef-Ayn ر ك ع 13
Nun-Cim-Mim ن ج م 13
Gayn-Lam-Zay غ ل ظ 13
Ha-Lam-Fe ح ل ف 13
Dad-Ya-Kaf ض ي ق 13
Ha-Vav-Ra ح و ر 13
Gayn-Lam-Mim غ ل م 13
Ya-Elif-Sin ي ا س 13
Ayn-Sad-Mim ع ص م 13
Kaf-Ra-Dad ق ر ض 13
Cim-Vav-Ra ج و ر 13
Cim-Lam-Dal ج ل د 13
Vav-Kaf-Te و ق ت 13
Fe-Dal-Ya ف د ي 13
Vav-Dal-Ya و د ي 12
Shin-Mim-Lam ش م ل 12
Nun-Ta-Kaf ن ط ق 12
Vav-Sad-Lam و ص ل 12
Be-Kef-Ra ب ك ر 12
Ha-Sin-Ra ح س ر 12
Be-Kh-Lam ب خ ل 12
Ta-Ya-Nun ط ي ن 12
Kh-Vav-Dad خ و ض 12
Kef-Nun-Nun ك ن ن 12
Shin-Kaf-Vav ش ق و 12
Nun-Be-Zal ن ب ذ 12
Ayn-Zal-Ra ع ذ ر 12
Ha-Nun-Fe ح ن ف 12
Cim-Ha-Dal ج ح د 12
Ayn-Sin-Ra ع س ر 12
Kh-Ra-Ra خ ر ر 12
Ayn-Sad-Vav ع ص و 12
Shin-Be-he ش ب ه 12
Nun-Ya-Lam ن ي ل 12
Shin-Ya-Ayn ش ي ع 12
Sin-Fe-Ra س ف ر 12
Nun-Ta-Fe ن ط ف 12
Ta-Mim-Ayn ط م ع 12
Cim-Be-Ya ج ب ي 12
Kh-Ta-Be خ ط ب 12
Sin-Lam-Kef س ل ك 12
Lam-Ha-Mim ل ح م 12
Sin-Cim-Nun س ج ن 12
Be-Ya-Dad ب ي ض 12
Dal-Ra-Kef د ر ك 12
Ra-he-Be ر ه ب 12
Ayn-Vav-Nun ع و ن 11
Sad-Ayn-Kaf ص ع ق 11
Cim-Mim-Lam ج م ل 11
Gayn-Ya-Zay غ ي ظ 11
Fe-Elif-Ya ف ا ي 11
Ha-Sad-Ya ح ص ي 11
Kaf-Sad-Ra ق ص ر 11
Ta-Ra-Fe ط ر ف 11
Shin-Fe-Kaf ش ف ق 11
Ta-Ra-Kaf ط ر ق 11
Lam-Gayn-Vav ل غ و 11
Za-Be-Ra ز ب ر 11
Ta-Vav-Ra ط و ر 11
Ya-Mim-Mim ي م م 11
Fe-Ra-Ra ف ر ر 11
Ra-Dad-Ayn ر ض ع 11
Sin-Fe-he س ف ه 11
Ha-Ra-Be ح ر ب 11
Vav-Kef-Elif و ك ا 11
Ta-Be-Ayn ط ب ع 11
Vav-Kaf-Dal و ق د 11
Sin-Be-Be س ب ب 11
Vav-Ra-Dal و ر د 11
Elif-Ya-Dal ا ي د 11
Ayn-Nun-Be ع ن ب 11
Sin-Ha-Be س ح ب 11
Gayn-Mim-Mim غ م م 11
Cim-Be-Ra ج ب ر 10
Dal-Fe-Ayn د ف ع 10
Be-Ta-Shin ب ط ش 10
Ayn-Za-Lam ع ز ل 10
Kaf-Dal-Sin ق د س 10
Dad-Ya-Ayn ض ي ع 10
Dal-Mim-Ra د م ر 10
Ra-Cim-Za ر ج ز 10
Elif-Sad-Lam ا ص ل 10
Cim-Dal-Dal ج د د 10
Dal-Mim-Vav د م و 10
Nun-Kaf-Sad ن ق ص 10
Ha-Ya-Kaf ح ي ق 10
Mim-Elif-Ya م ا ي 10
Ayn-Te-Vav ع ت و 10
Dad-Ha-Kef ض ح ك 10
Ra-he-Kaf ر ه ق 10
Ra-Cim-Sin ر ج س 10
Sin-Vav-Dal س و د 10
Mim-Lam-Vav م ل و 10
Ta-Vav-Lam ط و ل 10
Sin-Fe-Lam س ف ل 10
Kaf-he-Ra ق ه ر 10
Kef-Fe-Lam ك ف ل 10
Za-Lam-Fe ز ل ف 10
Ra-Ayn-Ya ر ع ي 10
Ra-Mim-Ya ر م ي 9
Zal-Be-Ha ذ ب ح 9
Fe-Ya-Dad ف ي ض 9
Be-Kaf-Ra ب ق ر 9
Gayn-Nun-Mim غ ن م 9
Kaf-Zal-Fe ق ذ ف 9
Vav-Kaf-Ra و ق ر 9
Ha-Ra-Kaf ح ر ق 9
Ayn-Be-Ra ع ب ر 9
Ayn-Nun-Kaf ع ن ق 9
Za-Nun-Ya ز ن ي 9
Be-Se-Se ب ث ث 9
Be-Ra-Za ب ر ز 9
Sad-Ha-Fe ص ح ف 9
Te-Cim-Ra ت ج ر 9
Nun-Vav-Mim ن و م 9
Ayn-Kef-Fe ع ك ف 9
Ayn-Vav-Cim ع و ج 9
Sad-Ayn-Dal ص ع د 9
Ayn-Ra-Cim ع ر ج 9
Ayn-Vav-Mim ع و م 9
Nun-Kaf-Dad ن ق ض 9
Kh-Ya-Lam خ ي ل 9
Ha-Lam-Ya ح ل ي 9
Fe-Ra-Cim ف ر ج 9
Dal-Vav-Mim د و م 9
Ayn-Za-Mim ع ز م 9
he-Mim-Mim ه م م 9
Sin-Be-Te س ب ت 9
Kaf-Be-Dad ق ب ض 9
Sin-Ra-Kaf س ر ق 9
Lam-Vav-Nun ل و ن 9
Vav-he-Nun و ه ن 9
Fe-Dad-Dad ف ض ض 9
Kef-Nun-Za ك ن ز 9
Ra-Cim-Fe ر ج ف 8
Dal-Lam-Lam د ل ل 8
Be-he-Te ب ه ت 8
Sin-Ra-Ya س ر ي 8
Kh-Mim-Sin خ م س 8
Sin-Kaf-Ta س ق ط 8
Ha-Cim-Be ح ج ب 8
Lam-Ta-Fe ل ط ف 8
Kef-Lam-Fe ك ل ف 8
Kh-Te-Mim خ ت م 8
Kh-Vav-Lam خ و ل 8
Kaf-Be-Ra ق ب ر 8
Sad-Fe-Ha ص ف ح 8
Ayn-Kaf-Ra ع ق ر 8
Vav-Be-Lam و ب ل 8
Sad-Vav-Te ص و ت 8
Dad-Ra-Ayn ض ر ع 8
Kh-Sin-Fe خ س ف 8
Fe-Ra-Ta ف ر ط 8
Sad-Lam-Be ص ل ب 8
he-Be-Ta ه ب ط 8
Be-Ra-he-Nun ب ر ه ن 8
Ayn-Ya-Shin ع ي ش 8
Sin-Lam-Fe س ل ف 8
Sin-Te-Te س ت ت 8
Te-Ra-Fe ت ر ف 8
Kh-Dad-Ra خ ض ر 8
Gayn-Be-Ra غ ب ر 8
Ra-Gayn-Be ر غ ب 8
Te-Sin-Ayn ت س ع 7
Be-Kef-Ya ب ك ي 7
Ha-Be-Lam ح ب ل 7
Zal-Kef-Ra ذ ك ر 7
Nun-Sin-Kef ن س ك 7
Ha-Zay-Zay ح ظ ظ 7
Elif-Sin-Vav ا س و 7
Vav-Ayn-Ya و ع ي 7
Nun-Kef-Se ن ك ث 7
Ayn-Mim-he ع م ه 7
Dal-Kef-Kef د ك ك 7
Be-Dad-Ayn ب ض ع 7
Nun-Dal-Mim ن د م 7
Kh-Mim-Ra خ م ر 7
Gayn-Ra-Fe غ ر ف 7
Be-Ayn-Lam ب ع ل 7
Kh-Ta-Fe خ ط ف 7
Nun-Vav-Kaf ن و ق 7
Fe-Ya-Elif ف ي ا 7
Ayn-Mim-Dal ع م د 7
Dad-Ha-Vav ض ح و 7
Sin-Kef-Ra س ك ر 7
Be-Ra-Cim ب ر ج 7
Be-Kh-Sin ب خ س 7
Ayn-Lam-Kaf ع ل ق 7
Ayn-Kaf-Dal ع ق د 7
Sin-Ra-Ha س ر ح 7
Ze-Ya-Te ز ي ت 7
Ayn-Sad-Fe ع ص ف 7
Mim-Kef-Se م ك ث 7
Nun-Sad-Fe ن ص ف 7
Mim-Vav-Cim م و ج 7
Kaf-Sin-Vav ق س و 7
Lam-Elif-Lam-Elif ل ا ل ا 6
Dal-Elif-Be د ا ب 6
Lam-Ha-Kaf ل ح ق 6
Elif-Sin-Ra ا س ر 6
Nun-Dal-Dal ن د د 6
Te-Be-Ra ت ب ر 6
Sin-Dal-Dal س د د 6
Fe-Ra-Gayn ف ر غ 6
Kef-Ra-Ra ك ر ر 6
Kef-Lam-Be ك ل ب 6
Kef-he-Fe ك ه ف 6
Gayn-Ra-Mim غ ر م 6
Ra-Sad-Dal ر ص د 6
Za-Cim-Ra ز ج ر 6
Kaf-Sad-Dal ق ص د 6
Kaf-Nun-Ta ق ن ط 6
Lam-Ha-Dal ل ح د 6
Mim-Ya-Lam م ي ل 6
Zal-Ra-Elif ذ ر ا 6
Shin-Fe-Ya ش ف ي 6
Sad-Ya-Dal ص ي د 6
Mim-Kaf-Te م ق ت 6
Ha-Sad-Ra ح ص ر 6
Mim-he-Lam م ه ل 6
Mim-Ra-Cim م ر ج 6
Fe-Kh-Ra ف خ ر 6
Za-Lam-Za-Lam ز ل ز ل 6
Lam-Vav-Ha ل و ح 6
Kef-Elif-Sin ك ا س 6
Ha-Ra-Fe ح ر ف 6
Kh-Lam-Ta خ ل ط 6
Ha-Mim-Ya ح م ي 6
Ra-Dal-Ya ر د ي 6
Ha-Be-Ra ح ب ر 6
Dad-Vav-Elif ض و ا 6
Fe-Ra-Shin ف ر ش 6
Be-Kef-Mim ب ك م 6
Vav-Ta-Elif و ط ا 6
Ze-Vav-Ra ز و ر 6
Dad-Ya-Fe ض ي ف 6
Kef-Zay-Mim ك ظ م 6
Nun-Za-Gayn ن ز غ 6
Kaf-Mim-Sad ق م ص 6
Dal-Ra-Sin د ر س 6
Be-Ra-Kaf ب ر ق 6
Ha-Mim-Ra ح م ر 6
Ha-Sin-Sin ح س س 6
Fe-Za-Ayn ف ز ع 6
Sad-Ra-Ra ص ر ر 6
Elif-Dal-Ya ا د ي 6
Ha-Ta-Mim ح ط م 6
Se-Kaf-Fe ث ق ف 6
Ha-Sad-Dal ح ص د 6
Fe-Ra-Dal ف ر د 5
Ta-Mim-Sin ط م س 5
Kaf-Ra-Fe ق ر ف 5
Lam-Vav-Ya ل و ي 5
Sin-Be-Ta س ب ط 5
Shin-he-Be ش ه ب 5
Kaf-Sad-Vav ق ص و 5
Ayn-Se-Vav ع ث و 5
Kh-Vav-Ya خ و ي 5
Ra-Ayn-Be ر ع ب 5
Be-Lam-Sin ب ل س 5
Sad-Fe-Ra ص ف ر 5
Nun-Sin-Fe ن س ف 5
Vav-Sin-Ta و س ط 5
Cim-Vav-Ayn ج و ع 5
Ta-Vav-Ya ط و ي 5
Kaf-Fe-Vav ق ف و 5
Kef-Sin-Fe ك س ف 5
Mim-Ya-Dal م ي د 5
Ayn-Sad-Be ع ص ب 5
Elif-Ra-Kef ا ر ك 5
Be-Ra-Dal ب ر د 5
Kh-Dal-Ayn خ د ع 5
Kh-Ra-Sad خ ر ص 5
Sad-Nun-Mim ص ن م 5
Sad-Ra-Kh ص ر خ 5
Nun-Kef-Lam ن ك ل 5
Kaf-Te-Ra ق ت ر 5
Sad-Be-Be ص ب ب 5
Shin-Te-Te ش ت ت 5
Kaf-Ra-Ayn ق ر ع 5
Se-Be-Ra ث ب ر 5
Elif-Sin-Fe ا س ف 5
Sin-Dal-Sin س د س 5
Kef-Mim-Lam ك م ل 5
Mim-Sad-Ra م ص ر 5
Zal-Ra-Ayn ذ ر ع 5
Sin-Nun-Be-Lam س ن ب ل 5
Shin-Ta-Ra ش ط ر 5
Sad-Dal-Fe ص د ف 5
Fe-Vav-Te ف و ت 5
Lam-Ya-Nun ل ي ن 5
Mim-Ra-Dal م ر د 5
Sad-Dal-Ayn ص د ع 5
Ta-Ra-Dal ط ر د 5
Zal-Mim-Mim ذ م م 5
he-Lam-Lam ه ل ل 5
Vav-Sin-Vav-Sin و س و س 5
Lam-Mim-Sin ل م س 5
Se-Vav-Ra ث و ر 5
Ayn-Sad-Ra ع ص ر 5
Ayn-Nun-Te ع ن ت 5
Fe-Vav-Cim ف و ج 5
Gayn-Vav-Se غ و ث 5
Shin-Ha-Ha ش ح ح 5
Shin-Ra-Ha ش ر ح 5
Kef-Vav-Kef-Be ك و ك ب 5
Ayn-Mim-Mim ع م م 5
Dal-he-Nun د ه ن 5
Dal-Ra-Elif د ر ا 5
Ra-Fe-Kaf ر ف ق 5
Cim-Vav-Za ج و ز 5
Ha-Ya-Sad ح ي ص 5
Nun-Shin-Za ن ش ز 5
Vav-Za-Ayn و ز ع 5
Nun-Kaf-Zal ن ق ذ 5
Kh-Ta-Vav خ ط و 5
Shin-Ra-Ayn ش ر ع 5
Lam-Za-Mim ل ز م 5
he-Za-Za ه ز ز 5
Ha-Vav-Te ح و ت 5
Ha-Ra-Sad ح ر ص 5
Kh-Nun-Za-Ra خ ن ز ر 5
Be-Vav-Ra ب و ر 5
Vav-Cim-Lam و ج ل 5
Ha-Sad-Be ح ص ب 5
Be-Gayn-Dad ب غ ض 5
Cim-Lam-Vav ج ل و 5
Ra-Be-Ta ر ب ط 5
Kaf-Dal-Dal ق د د 5
Kh-Ya-Be خ ي ب 5
Mim-Dad-Ya م ض ي 5
Cim-Se-Mim ج ث م 5
Za-he-Kaf ز ه ق 5
Kaf-Ta-Ra ق ط ر 5
Nun-Fe-Dal ن ف د 5
Ha-Sin-Dal ح س د 5
Kef-Sin-Vav ك س و 5
Ayn-Te-Be ع ت ب 5
Fe-Lam-Kaf ف ل ق 4
Nun-Ha-Te ن ح ت 4
Be-Dal-Ayn ب د ع 4
Nun-Mim-Lam ن م ل 4
Mim-Cim-Dal م ج د 4
Sin-Ra-Cim س ر ج 4
Dal-Lam-Vav د ل و 4
Cim-Dal-Ra ج د ر 4
Ha-Mim-Elif ح م ا 4
Fe-Shin-Lam ف ش ل 4
Sin-Fe-Nun س ف ن 4
Sin-Mim-Ra س م ر 4
Sin-Kaf-Fe س ق ف 4
Sin-Vav-Lam س و ل 4
Dal-Ha-Ra د ح ر 4
Mim-Sin-Ha م س ح 4
Mim-Ya-Za م ي ز 4
Sad-Ra-Ha ص ر ح 4
Shin-Elif-Nun ش ا ن 4
Lam-Mim-Mim ل م م 4
Kaf-Nun-Ta-Ra ق ن ط ر 4
Te-Be-Be ت ب ب 4
Cim-he-Za ج ه ز 4
Vav-Fe-Kaf و ف ق 4
Vav-Dal-Ayn و د ع 4
Shin-Vav-Ra ش و ر 4
Shin-Ya-Kh ش ي خ 4
Kh-Sin-Elif خ س ا 4
Gayn-Mim-Ra غ م ر 4
Gayn-Sin-Kaf غ س ق 4
Gayn-Sin-Lam غ س ل 4
he-Nun-Elif ه ن ا 4
Sin-Dal-Ra س د ر 4
Sin-Ya-Lam س ي ل 4
Ra-Ha-Lam ر ح ل 4
Sin-Lam-Ha س ل ح 4
Kef-Vav-Be ك و ب 4
he-Ya-Elif ه ي ا 4
Ayn-Kaf-Mim ع ق م 4
Kh-Ra-Kaf خ ر ق 4
Ra-Te-Lam ر ت ل 4
Ra-Ha-Be ر ح ب 4
Gayn-Vav-Ra غ و ر 4
Nun-Ayn-Cim ن ع ج 4
Ra-Kef-Nun ر ك ن 4
Cim-Ra-Ha ج ر ح 4
Elif-Fe-Lam ا ف ل 4
Ta-Vav-Kaf ط و ق 4
Gayn-Ya-Se غ ي ث 4
Vav-Kaf-Fe و ق ف 4
Lam-Cim-Cim ل ج ج 4
Nun-Sin-Kh ن س خ 4
Gayn-Dad-Dad غ ض ض 4
Sad-Lam-Sad-Lam ص ل ص ل 4
Ta-Fe-Lam ط ف ل 4
Ra-Kaf-Ya ر ق ي 4
Ze-Vav-Lam ز و ل 4
Sin-Kh-Ta س خ ط 4
Ha-Ya-Dad ح ي ض 4
Be-Vav-Lam ب و ل 4
Kaf-Lam-Dal ق ل د 4
Nun-Fe-Lam ن ف ل 4
Sin-Mim-Nun س م ن 4
Cim-Sin-Dal ج س د 4
Za-Kh-Ra-Fe ز خ ر ف 4
Dal-Kh-Ra د خ ر 4
Sin-Fe-Ha س ف ح 4
Nun-Sin-Lam ن س ل 4
Kef-Ra-Be ك ر ب 4
he-Elif-Te ه ا ت 4
Mim-Za-Kaf م ز ق 4
Vav-Ra-Kaf و ر ق 4
Sin-Ha-Te س ح ت 4
Ra-Zal-Lam ر ذ ل 4
Elif-Mim-Dal ا م د 4
Kaf-Lam-Mim ق ل م 4
Lam-Mim-Za ل م ز 4
Ya-Be-Sin ي ب س 4
Nun-Kaf-Ra ن ق ر 4
Ayn-Vav-Ra ع و ر 4
Za-Lam-Lam ز ل ل 4
Sin-Cim-Lam س ج ل 4
Sin-Mim-Mim س م م 4
Kh-Sad-Sad خ ص ص 4
Sin-Ra-Be س ر ب 4
Dal-Ra-Ra د ر ر 4
Ayn-Fe-Fe ع ف ف 4
Ta-Be-Kaf ط ب ق 4
Mim-he-Nun م ه ن 4
Nun-Sad-Ya ن ص ي 4
Ta-Lam-Be ط ل ب 4
Ayn-Cim-Mim ع ج م 4
Kef-Ayn-Be ك ع ب 4
Fe-Vav-Ra ف و ر 4
Dal-Ha-Dad د ح ض 4
Kh-Fe-Dad خ ف ض 4
Cim-Se-Vav ج ث و 3
Za-Cim-Vav ز ج و 3
Fe-Kaf-Dal ف ق د 3
Mim-Ha-Vav م ح و 3
Ra-Mim-Nun ر م ن 3
Cim-Za-Elif ج ز ا 3
Kh-Ya-Ta خ ي ط 3
Kh-Fe-Te خ ف ت 3
Be-Ra-Ha ب ر ح 3
Sin-Lam-Kh س ل خ 3
Kef-Be-Te ك ب ت 3
Lam-he-Be ل ه ب 3
Ta-Fe-Kaf ط ف ق 3
Ayn-Za-Ra ع ز ر 3
Sin-Vav-Gayn س و غ 3
Ha-Lam-Kaf ح ل ق 3
Shin-Ta-Ta ش ط ط 3
Nun-Kef-Fe ن ك ف 3
Nun-Kaf-Be ن ق ب 3
Fe-Za-Za ف ز ز 3
Vav-Se-Nun و ث ن 3
Nun-Ha-Sin ن ح س 3
Lam-Cim-Elif ل ج ا 3
Shin-Nun-Elif ش ن ا 3
Cim-Ya-Be ج ي ب 3
Ra-Kef-Mim ر ك م 3
Za-Be-Dal ز ب د 3
Sin-Ya-Ha س ي ح 3
Ra-Gayn-Dal ر غ د 3
Elif-Fe-Fe ا ف ف 3
Elif-Fe-Kaf ا ف ق 3
Se-Lam-Lam ث ل ل 3
Vav-Cim-Sin و ج س 3
Nun-Dad-Dal ن ض د 3
Nun-Dad-Ra ن ض ر 3
Nun-Kef-Sin ن ك س 3
Kef-Vav-Ra ك و ر 3
Mim-Vav-Ra م و ر 3
Sin-Ra-Be-Lam س ر ب ل 3
Vav-Te-Ra و ت ر 3
Lam-Fe-Te ل ف ت 3
Fe-Ra-Te ف ر ت 3
Sad-Be-Vav ص ب و 3
Dad-Cim-Ayn ض ج ع 3
Sin-Te-Ra س ت ر 3
Ra-he-Ta ر ه ط 3
Kh-Be-Te خ ب ت 3
Zal-Ra-Vav ذ ر و 3
Kaf-Ra-Ha ق ر ح 3
Fe-Cim-Cim ف ج ج 3
Nun-Se-Ra ن ث ر 3
Lam-Fe-Fe ل ف ف 3
Mim-Te-Nun م ت ن 3
Be-he-Cim ب ه ج 3
Nun-Fe-Zal ن ف ذ 3
Vav-Sad-Dal و ص د 3
Mim-Ra-Ha م ر ح 3
Lam-Zal-Zal ل ذ ذ 3
Lam-Kaf-Fe ل ق ف 3
Ra-Kaf-Mim ر ق م 3
Sad-Be-Gayn ص ب غ 3
Fe-Te-Ra ف ت ر 3
Ayn-Ra-Ya ع ر ي 3
Cim-Zal-Ayn ج ذ ع 3
Kh-Zal-Lam خ ذ ل 3
Nun-Sin-Be ن س ب 3
Nun-Elif-Ya ن ا ي 3
he-Za-Mim ه ز م 3
Ha-Dad-Dad ح ض ض 3
Dal-Ayn-Ayn د ع ع 3
Sin-Lam-Sin-Lam س ل س ل 3
Sin-Lam-Lam س ل ل 3
he-Mim-Za ه م ز 3
Fe-Te-Lam ف ت ل 3
Kaf-Ra-Dal ق ر د 3
Sin-Lam-Vav س ل و 3
Za-Kaf-Mim ز ق م 3
Sin-Elif-Mim س ا م 3
Sad-Ra-Mim ص ر م 3
Elif-Sin-Sin ا س س 3
Shin-Elif-Mim ش ا م 3
Sad-Kh-Ra ص خ ر 3
Sin-Cim-Ra س ج ر 3
Ha-Ra-Dad ح ر ض 3
Ta-Fe-Elif ط ف ا 3
Shin-Ha-Nun ش ح ن 3
Ra-Vav-Gayn ر و غ 3
Ayn-Be-Sin ع ب س 3
Lam-Fe-Vav ل ف و 3
Elif-Nun-Fe ا ن ف 3
Zal-Kaf-Nun ذ ق ن 3
he-Ta-Ayn ه ط ع 3
Mim-Za-Cim م ز ج 3
Shin-Kef-Vav ش ك و 3
Fe-Sin-Ha ف س ح 3
Kaf-Be-Sin ق ب س 3
Sad-Be-Elif ص ب ا 3
Zal-Elif-Be ذ ا ب 3
Ha-Fe-Vav ح ف و 3
Elif-Za-Fe ا ز ف 3
Sad-Ra-Sad-Ra ص ر ص ر 3
Ayn-Ra-Vav ع ر و 3
Ra-Dal-Fe ر د ف 3
Ra-he-Nun ر ه ن 3
Elif-Be-Lam ا ب ل 3
Elif-Cim-Cim ا ج ج 3
Cim-Dal-Se ج د ث 3
Ha-Dal-Kaf ح د ق 3
Ha-Vav-Cim ح و ج 3
Mim-Dad-Gayn م ض غ 3
Dad-Gayn-Se ض غ ث 3
Ayn-Ya-Ra ع ي ر 3
Shin-Ya-Be ش ي ب 3
Elif-Sad-Ra ا ص ر 3
Cim-Elif-Ra ج ا ر 3
Be-he-Mim ب ه م 3
Za-Fe-Ra ز ف ر 3
Zay-Mim-Elif ظ م ا 3
Be-Zal-Ra ب ذ ر 3
Ra-Kef-Dad ر ك ض 3
Vav-Te-Dal و ت د 3
Ayn-Nun-Kef-Be ع ن ك ب 2
Ayn-Ya-Ya ع ي ي 2
Be-Dal-Nun ب د ن 2
Ha-Ta-Be ح ط ب 2
Ayn-Se-Ra ع ث ر 2
Gayn-Vav-Ta غ و ط 2
Nun-Ha-Lam ن ح ل 2
Vav-Sin-Kaf و س ق 2
Be-Ra-Mim ب ر م 2
Be-Za-Gayn ب ز غ 2
Ha-Cim-Za ح ج ز 2
Cim-Nun-Ya ج ن ي 2
Kh-Dal-Dal خ د د 2
Ra-Fe-Se ر ف ث 2
Dal-Kh-Nun د خ ن 2
Cim-Za-Ayn ج ز ع 2
Mim-Ha-Nun م ح ن 2
Ayn-Za-Be ع ز ب 2
Dad-Gayn-Nun ض غ ن 2
Gayn-Lam-Fe غ ل ف 2
Vav-Be-Kaf و ب ق 2
Ayn-Dad-Lam ع ض ل 2
Kef-he-Nun ك ه ن 2
Nun-Sad-Te ن ص ت 2
Ha-Nun-Cim-Ra ح ن ج ر 2
Be-Te-Lam ب ت ل 2
Ra-Sin-Kh ر س خ 2
Sad-Be-Ayn ص ب ع 2
Kef-Mim-he ك م ه 2
Mim-Kh-Ra م خ ر 2
Ayn-he-Nun ع ه ن 2
Se-Kaf-Be ث ق ب 2
Za-Mim-Ra ز م ر 2
Be-Ra-Sad ب ر ص 2
Be-Ayn-Se-Ra ب ع ث ر 2
Ha-Zay-Ra ح ظ ر 2
Ha-Fe-Ra ح ف ر 2
Lam-Be-Nun ل ب ن 2
Mim-Ha-Kaf م ح ق 2
Shin-Vav-Ya ش و ي 2
Gayn-Lam-Vav غ ل و 2
Ayn-Cim-Fe ع ج ف 2
Nun-Sin-Elif ن س ا 2
Nun-Be-Ayn ن ب ع 2
Mim-Ha-Sad م ح ص 2
Fe-Kef-Kef ف ك ك 2
Dad-Mim-Mim ض م م 2
Ha-Vav-Ya ح و ي 2
Kh-Be-Lam خ ب ل 2
Kh-Ra-Be خ ر ب 2
Elif-Mim-Vav ا م و 2
Elif-Za-Za ا ز ز 2
Za-Cim-Cim ز ج ج 2
Ze-Vav-Dal ز و د 2
Sin-Ha-Kaf س ح ق 2
Ta-Mim-Se ط م ث 2
Sad-he-Ra ص ه ر 2
Elif-Ra-Be ا ر ب 2
Be-Ayn-Ra ب ع ر 2
Sin-he-Vav س ه و 2
Kh-Mim-Sad خ م ص 2
Vav-Sin-Mim و س م 2
Ayn-Ya-Lam ع ي ل 2
Gayn-Lam-Ya غ ل ي 2
Kaf-Vav-Te ق و ت 2
Ayn-Dad-Dad ع ض ض 2
Sad-Gayn-Vav ص غ و 2
Shin-Ayn-Be ش ع ب 2
Sin-he-Kaf س ح ق 2
Dal-he-Ra د ه ر 2  ☑  
Kh-Vav-Ra خ و ر 2
Ha-Nun-Se ح ن ث 2
Cim-Lam-Lam ج ل ل 2
Elif-Za-Ra ا ز ر 2
he-Vav-Ra ه و ر 2
Se-Kh-Nun ث خ ن 2
Elif-Mim-Lam ا م ل 2
Kh-Sad-Fe خ ص ف 2
Sin-Ra-Mim-Dal س ر م د 2
Ra-Vav-Dad ر و ض 2
Za-Ha-Za-Ha ز ح ز ح 2
Be-Sin-Sin ب س س 2
Sad-Dal-Ya ص د ي 2
Sad-Fe-Dal ص ف د 2
Kaf-Nun-Ayn ق ن ع 2
Kef-Be-Be ك ب ب 2
Ayn-Ra-Ra ع ر ر 2
Ayn-Dad-Dal ع ض د 2
he-Shin-Mim ه ش م 2
Nun-Za-Fe ن ز ف 2
Nun-Kef-Be ن ك ب 2
Za-Lam-Mim ز ل م 2
Sin-Fe-Kef س ف ك 2
Vav-Sad-Be و ص ب 2
he-Mim-Nun ه م ن 2
Vav-Cim-Fe و ج ف 2
Ra-Fe-Te ر ف ت 2
Ha-Be-Sin ح ب س 2
Elif-Se-Se ا ث ث 2
Lam-Kaf-Ta ل ق ط 2
Shin-he-Kaf ش ه ق 2
Ha-Vav-Zal ح و ذ 2
Be-Kh-Ayn ب خ ع 2
Cim-Zal-Zal ج ذ ذ 2
Cim-Ra-Za ج ر ز 2
Kaf-Ha-Mim ق ح م 2
Gayn-Ya-Dad غ ي ض 2
Lam-Mim-Ha ل م ح 2
Lam-Dal-Dal ل د د 2
Kef-Mim-Mim ك م م 2
Vav-Sin-Lam و س ل 2
he-Be-Vav ه ب و 2
Elif-Lam-Lam ا ل ل 2
Kh-Mim-Dal خ م د 2
Dal-Mim-Ayn د م ع 2
Ra-Ta-Be ر ط ب 2
Ra-Fe-Dal ر ف د 2
Shin-Fe-Vav ش ف و 2
Gayn-Se-Vav غ ث و 2
Ayn-Te-Kaf ع ت ق 2
Ayn-Te-Lam ع ت ل 2
Gayn-Vav-Sad غ و ص 2
Kef-Ra-Sin ك ر س 2
Kef-Lam-Vav ك ل و 2
Nun-Ayn-Sin ن ع س 2
Kaf-Ra-Ta-Sin ق ر ط س 2
Ra-Cim-Cim ر ج ج 2
Zal-Be-Be ذ ب ب 2
Be-Ta-Ra ب ط ر 2
Be-Nun-Nun ب ن ن 2
Cim-Ra-Dal ج ر د 2
Sin-Be-Gayn س ب غ 2
Shin-Kh-Sad ش خ ص 2
Shin-Kef-Lam ش ك ل 2
Ra-Sin-Sin ر س س 2
Cim-Nun-Fe ج ن ف 2
Ha-Kaf-Be ح ق ب 2
Ha-Vav-Shin ح و ش 2
Gayn-Ra-Vav غ ر و 2
Ayn-Ta-Lam ع ط ل 2
Mim-Lam-Kaf م ل ق 2
Kaf-Ta-Fe ق ط ف 2
Lam-Be-Dal ل ب د 2
Vav-Dal-Kaf و د ق 2
he-Ra-Ayn ه ر ع 2
Ha-Ta-Ta ح ط ط 2
Ha-Fe-Fe ح ف ف 2
Kh-Nun-Sin خ ن س 2
Ra-Kaf-Dal ر ق د 2
Ra-Kef-Sin ر ك س 2
Ra-Mim-Mim ر م م 2
Cim-Lam-Be ج ل ب 2
Te-Vav-Ra ت و ر 2
Be-Sin-Lam ب س ل 2
Kef-Ya-Nun ك ي ن 2
Gayn-Ta-Vav غ ط و 2
Lam-Gayn-Be ل غ ب 2
Kef-Dal-Ha ك د ح 2
Kef-he-Lam ك ه ل 2
Ayn-Be-Se ع ب ث 2
Se-Ayn-Be ث ع ب 2
Elif-Shin-Ra ا ش ر 2
Shin-Ya-Dal ش ي د 2
Zay-Fe-Ra ظ ف ر 2
Kaf-Ya-Dad ق ي ض 2
Nun-Kef-Sad ن ك ص 2
Kaf-Lam-Ya ق ل ي 2
Kaf-Dal-Vav ق د و 2
Lam-he-Se ل ه ث 2
Ta-Ayn-Nun ط ع ن 2
Dal-Vav-Lam د و ل 2
Shin-Ta-Elif ش ط ا 2
Kh-Ra-Dal-Lam خ ر د ل 2
Cim-Be-Be ج ب ب 2
Za-Lam-Kaf ز ل ق 2
Sin-Ayn-Dal س ع د 2
Elif-Vav-he ا و ه 2
Kaf-Sin-Ta-Sin ق س ط س 2
Nun-Fe-Shin ن ف ش 2
he-Dad-Mim ه ض م 2
Gayn-Dal-Ra غ د ر 2
Nun-Shin-Ta ن ش ط 2
he-Ya-Cim ه ي ج 2
Vav-Ta-Ra و ط ر 2
Be-Sin-Ra ب س ر 2
Cim-Sin-Mim ج س م 2
Sad-Nun-Vav ص ن و 2
Mim-Lam-Ha م ل ح 2
Kef-Sin-Lam ك س ل 2
Kaf-Vav-Ayn ق و ع 2
Kaf-Ya-Lam ق ي ل 2
he-Ya-Mim ه ي م 2
Ta-Ra-Vav ط ر و 2
Ra-Ayn-Dal ر ع د 2
Sin-Kaf-Mim س ق م 2
Shin-Gayn-Lam ش غ ل 2
Kh-Dal-Nun خ د ن 2
Kh-Dad-Ayn خ ض ع 2
Kh-Mim-Ta خ م ط 1
Cim-Fe-Nun ج ف ن 1
Cim-Fe-Vav ج ف و 1
Ha-Te-Mim ح ت م 1
Ha-Fe-Dal ح ف د 1
Elif-Vav-Dal ا و د 1
Be-Kaf-Lam ب ق ل 1
Sad-Ra-Ayn ص ر ع 1
Za-Mim-he-Ra ز م ه ر 1
Ra-Gayn-Mim ر غ م 1
Ayn-Vav-Lam ع و ل 1
Gayn-Za-Vav غ ز و 1
Fe-Vav-Dad ف و ض 1
Kaf-Dad-Be ق ض ب 1
Kaf-Mim-Ha ق م ح 1
Kaf-Mim-Lam ق م ل 1
Nun-Vav-Elif ن و ا 1
he-Shin-Shin ه ش ش 1
he-Ya-Te ه ي ت 1
Lam-Vav-Zal ل و ذ 1
Sad-Vav-Fe ص و ف 1
Sin-Dal-Ya س د ي 1
Sin-Kef-Te س ك ت 1
Ayn-Mim-Kaf ع م ق 1
Za-Ra-Kaf ز ر ق 1
Za-he-Ra ز ه ر 1
Dal-Sin-Vav د س و 1
Ra-Sad-Sad ر ص ص 1
Kh-Te-Ra خ ت ر 1
Elif-Se-Lam ا ث ل 1
Vav-Te-Nun و ت ن 1
he-Za-Lam ه ز ل 1
Lam-Fe-Ha ل ف ح 1
Kef-Sin-Dal ك س د 1
he-Mim-Dal ه م د 1
Ya-Nun-Ayn ي ن ع 1
Nun-Vav-Shin ن و ش 1
Kaf-Nun-Vav ق ن و 1
Mim-Cim-Sin م ج س 1
Kef-Nun-Sin ك ن س 1
Fe-Ra-Ayn ف ر ع 1
Ta-Mim-Mim ط م م 1
Dad-Nun-Nun ض ن ن 1
Sad-Ya-Fe ص ي ف 1
Be-Te-Kef ب ت ك 1
Cim-Ya-Dal ج ي د 1
Ha-Ya-Fe ح ي ف 1
Dal-Fe-Elif د ف ا 1
Zal-Kef-Vav ذ ك و 1
Ra-Kh-Vav ر خ و 1
Shin-Fe-he ش ف ه 1
Shin-Mim-Za ش م ز 1
Sin-Cim-Vav س ج و 1
Ra-he-Vav ر ه و 1
Dal-Ra-he-Mim د ر ه م 1
Dal-he-Mim د ه م 1
Te-Fe-Se ت ف ث 1
Ayn-Ra-Cim-Nun ع ر ج ن 1
Lam-Kaf-Be ل ق ب 1
Kaf-Vav-Be ق و ب 1
Kef-Dal-Ra ك د ر 1
Fe-Cim-Vav ف ج و 1
Nun-he-Cim ن ه ج 1
he-Mim-Ra ه م ر 1
Kaf-Ta-Mim-Ra ق ط م ر 1
Kaf-Sad-Fe ق ص ف 1
Ayn-Dal-Sin ع د س 1
Fe-Ra-he ف ر ه 1
Dad-Be-Ha ض ب ح 1
Shin-Gayn-Fe ش غ ف 1
Kh-Be-Elif خ ب ا 1
Ra-Te-Ayn ر ت ع 1
Te-Ya-he ت ي ه 1
Se-Be-Ya ث ب ي 1
Elif-Dal-Dal ا د د 1
Ha-Ra-Dal ح ر د 1
Ra-Vav-Ayn ر و ع 1
Dal-Ha-Vav د ح و 1
Sin-Ra-Dal س ر د 1
Sad-Mim-Ayn ص م ع 1
Sin-Nun-Mim س ن م 1
Sin-he-Lam س ه ل 1
Ayn-Za-Vav ع ز و 1
Gayn-Vav-Lam غ و ل 1
Fe-Nun-Nun ف ن ن 1
Lam-Ha-Fe ل ح ف 1
Lam-Ha-Ya ل ح ي 1
he-Lam-Ayn ه ل ع 1
Vav-he-Cim و ه ج 1
Kaf-Dal-Ha ق د ح 1
Kaf-Sin-Ra ق س ر 1
Fe-Dad-Ha ف ض ح 1
Sad-Kef-Kef ص ك ك 1
Sad-Ya-Sad ص ي ص 1
he-Cim-Ayn ه ج ع 1
Be-Gayn-Lam ب غ ل 1
Se-Ra-Be ث ر ب 1
Be-Ya-Dal ب ي د 1
Ha-Se-Se ح ث ث 1
Ha-Sad-Ha-Sad ح ص ح ص 1
Za-Ha-Fe ز ح ف 1
Zal-Elif-Mim ذ ا م 1
Mim-Ya-Ra م ي ر 1
Nun-Cim-Dal ن ج د 1
Nun-Gayn-Dad ن غ ض 1
he-Ya-Lam ه ي ل 1
Vav-Elif-Lam و ا ل 1
Vav-Cim-Be و ج ب 1
Ayn-Ra-Mim ع ر م 1
Gayn-Be-Nun غ ب ن 1
Fe-Ra-Se ف ر ث 1
Fe-Lam-Nun ف ل ن 1
Ha-Ya-Ra ح ي ر 1
Kh-Be-Vav خ ب و 1
Be-he-Lam ب ه ل 1
Cim-Be-Nun ج ب ن 1
Sin-Nun-Dal س ن د 1
Sin-Gayn-Be س غ ب 1
Za-Nun-Mim ز ن م 1
Vav-Fe-Ra و ف ر 1
Vav-Fe-Dad و ف ض 1
Shin-Mim-Kh ش م خ 1
Ta-Vav-Dal ط و د 1
Cim-Ra-Ra ج ر ر 1
Cim-Vav-Sin ج و س 1
Zal-Be-Zal-Be ذ ب ذ ب 1
Dal-he-Ya د ه ي 1
Ra-Dal-Elif ر د ا 1
Kef-Se-Be ك ث ب 1
Gayn-Mim-Dad غ م ض 1
Mim-Kef-Vav م ك و 1
Nun-Vav-Ya ن و ي 1
Kef-Fe-Elif ك ف ا 1
Kaf-Mim-Ta-Ra ق م ط ر 1
Kaf-Shin-Ayn-Ra ق ش ع ر 1
Kaf-Dad-Dad ق ض ض 1
Sad-Fe-Nun ص ف ن 1
Ta-Lam-Lam ط ل ل 1
Sin-Lam-Kaf س ل ق 1
Sin-Nun-he س ن ه 1
Sin-Vav-Ha س و ح 1
Be-Cim-Sin ب ج س 1
Elif-Be-Be ا ب ب 1
Ha-Ya-Dal ح ي د 1
Ha-Ra-Ya ح ر ي 1
Vav-Shin-Ya و ش ي 1
Vav-Nun-Ya و ن ي 1
Mim-Shin-Cim م ش ج 1
Nun-Ta-Ha ن ط ح 1
Vav-Be-Ra و ب ر 1
Kef-Fe-Te ك ف ت 1
Ayn-Nun-Vav ع ن و 1
Dad-Dal-Dal ض د د 1
Zay-Ayn-Nun ظ ع ن 1
Cim-Ra-Ayn ج ر ع 1
Cim-Fe-Elif ج ف ا 1
Kh-Ra-Ta-Mim خ ر ط م 1
Dal-Sin-Ra د س ر 1
Shin-Vav-Zay ش و ظ 1
Sad-Kh-Kh ص خ خ 1
Sin-Ya-Be س ي ب 1
Sin-Ra-Dal-Kaf س ر د ق 1
Sin-Ta-Ha س ط ح 1
Za-he-Dal ز ه د 1
Ra-Dal-Mim ر د م 1
Lam-Vav-Te ل و ت 1
Fe-Ya-Lam ف ي ل 1
Kaf-Lam-Ayn ق ل ع 1
Gayn-Sad-Sad غ ص ص 1
Ayn-Be-Elif ع ب ا 1
Sad-Lam-Dal ص ل د 1
Sad-Vav-Ayn ص و ع 1
Za-Mim-Lam ز م ل 1
Sin-he-Ra س ه ر 1
Sin-he-Mim س ه م 1
Be-Elif-Ra ب ا ر 1
Te-Kaf-Nun ت ق ن 1
Se-Ya-Be ث ي ب 1
Cim-Be-Te ج ب ت 1
Cim-Mim-Dal ج م د 1
Cim-Zal-Vav ج ذ و 1
Be-Ta-Elif ب ط ا 1
Ra-Fe-Ra-Fe ر ف ر ف 1
Ra-Ha-Kaf ر ح ق 1
Ra-Ya-Nun ر ي ن 1
Dal-Nun-Ra د ن ر 1
Ha-Sad-Lam ح ص ل 1
Ha-Ra-Kef ح ر ك 1
Nun-Cim-Sin ن ج س 1
Mim-Ta-Vav م ط و 1
Nun-Ayn-Kaf ن ع ق 1
Vav-Dad-Nun و ض ن 1
Vav-Kaf-Be و ق ب 1
he-Dal-Dal ه د د 1
he-Dal-Mim ه د م 1
Mim-Ayn-Nun م ع ن 1
Nun-Dad-Cim ن ض ج 1
Nun-Dad-Kh ن ض خ 1
Fe-Te-Kaf ف ت ق 1
Fe-Kaf-Ayn ف ق ع 1
Fe-Nun-Ya ف ن ي 1
Kaf-Sin-Sin ق س س 1
Kaf-Ayn-Ra ق ع ر 1
Kaf-Vav-Sin ق و س 1
Lam-Ya-Te ل ي ت 1
Lam-Kaf-Mim ل ق م 1
Fe-Sin-Ra ف س ر 1
Kef-Lam-Ha ك ل ح 1
Zal-he-Lam ذ ه ل 1
Zal-Vav-Dal ذ و د 1
Cim-Mim-Ha ج م ح 1
Cim-Vav-Vav ج و و 1
Ha-Sin-Mim ح س م 1
Dad-Fe-Dal-Ayn ض ف د ع 1
Dad-he-Elif ض ه ا 1
Dad-Ya-Za ض ي ز 1
Ayn-Sin-Lam ع س ل 1
Nun-Kh-Ra ن خ ر 1
he-Mim-Sin ه م س 1
Gayn-Za-Lam غ ز ل 1
Gayn-Sad-Be غ ص ب 1
Kef-Dal-Ya ك د ي 1
Kaf-Mim-Ayn ق م ع 1
Shin-Ra-Dal ش ر د 1
Dal-Se-Ra د ث ر 1
Be-Sad-Lam ب ص ل 1
Ha-Ra-Sin ح ر س 1
Cim-Mim-Mim ج م م 1
Ha-Dal-Be ح د ب 1
Za-Fe-Fe ز ف ف 1
Za-Be-Nun ز ب ن 1
Ra-Mim-Za ر م ز 1
Sin-Mim-Kef س م ك 1
Kh-Dad-Dal خ ض د 1
Dal-Sin-Sin د س س 1
Ha-Vav-Be ح و ب 1
Be-Sin-Kaf ب س ق 1
Elif-Be-Kaf ا ب ق 1
Nun-Be-Za ن ب ز 1
Nun-Mim-Mim ن م م 1
Fe-Nun-Dal ف ن د 1
Kaf-Ta-Ta ق ط ط 1
Kef-Be-Kef-Be ك ب ك ب 1
Elif-Nun-Mim ا ن م 1
Be-Lam-Ayn ب ل ع 1
Ra-Kaf-Kaf ر ق ق 1
Ra-Kef-Dal ر ك د 1
Ra-Mim-Ha ر م ح 1
Shin-Ra-Zal-Mim ش ر ذ م 1
Sin-Mim-Dal س م د 1
Sad-Mim-Te ص م ت 1
Ayn-Dad-Vav ع ض و 1
Dad-Nun-Kef ض ن ك 1
Ta-Ha-Vav ط ح و 1
Ta-Lam-Ha ط ل ح 1
Kef-Nun-Dal ك ن د 1
Kaf-Be-Ha ق ب ح 1
Ayn-Ya-Be ع ي ب 1
Vav-Fe-Dal و ف د 1
Lam-Zay-Ya ل ظ ي 1
Lam-Kaf-Ha ل ق ح 1
Lam-he-Mim ل ه م 1
Kef-Lam-Elif ك ل ا 1
Dad-Ya-Ra ض ي ر 1
Kh-Nun-Kaf خ ن ق 1
Dal-Fe-Kaf د ف ق 1
Shin-Ra-Ta ش ر ط 1
Sin-Kef-Be س ك ب 1
Sad-Mim-Dal ص م د 1
Elif-Sin-Nun ا س ن 1
Be-Ha-Se ب ح ث 1
Ha-Kaf-Fe ح ق ف 1
Ha-Vav-Za ح و ز 1
Cim-Sin-Sin ج س س 1
Dad-Mim-Ra ض م ر 1
Shin-Ha-Mim ش ح م 1
Ra-Mim-Dal ر م د 1
Elif-Mim-Te ا م ت 1
Ha-Nun-Zal ح ن ذ 1
Ra-Be-Ha ر ب ح 1
Kaf-Se-Elif ق ث ا 1
Gayn-Mim-Za غ م ز 1
Mim-Ha-Lam م ح ل 1
Kef-Shin-Ta ك ش ط 1
Kef-Vav-Ya ك و ي 1
Nun-Ha-Be ن ح ب 1
Mim-Sin-Vav م س و 1
Mim-Ayn-Za م ع ز 1
Mim-Ayn-Ya م ع ي 1
Vav-Ha-Shin و ح ش 1
Vav-Sin-Nun و س ن 1
Ayn-Be-Kaf-Ra ع ب ق ر 1
Sad-Ayn-Ra ص ع ر 1
Shin-Mim-Te ش م ت 1
Nun-Be-Ta ن ب ط 1
Nun-Sin-Ra ن س ر 1
Nun-Vav-Nun ن و ن 1
he-Cim-Dal ه ج د 1
he-Ra-Be ه ر ب 1
Be-Dal-Ra ب د ر 1
Te-Lam-Lam ت ل ل 1
Te-Ya-Nun ت ي ن 1
Cim-Ra-Fe ج ر ف 1
Kh-Be-Ta خ ب ط 1
Sin-Ta-Vav س ط و 1
Zal-Kh-Ra ذ خ ر 1
Zal-Ayn-Nun ذ ع ن 1
Mim-Sin-Dal م س د 1
Dal-Mim-Dal-Mim د م د م 1
Ha-Nun-Kef ح ن ك 1
Gayn-Dal-Kaf غ د ق 1
Dad-Elif-Nun ض ا ن 1
Shin-Vav-Be ش و ب 1
Shin-Ayn-Lam ش ع ل 1
Mim-Kh-Dad م خ ض 1
Nun-Ha-Ra ن ح ر 1
Lam-Za-Be ل ز ب 1
Nun-Fe-Ha ن ف ح 1
Kaf-Fe-Lam ق ف ل 1
Kef-Be-Dal ك ب د 1
Fe-Sad-Ha ف ص ح 1
Fe-Vav-Mim ف و م 1
Nun-Vav-Sad ن و ص 1
Sin-Ha-Lam س ح ل 1
Zal-Ya-Ayn ذ ي ع 1
Ra-Kef-Za ر ك ز 1
Cim-Se-Se ج ث ث 1
Elif-Ya-Mim ا ي م 1
Be-Te-Ra ب ت ر 1
Kh-Be-Za خ ب ز 1
Kh-Lam-Ayn خ ل ع 1
Nun-Fe-Se ن ف ث 1
Vav-Kaf-Zal و ق ذ 1
Vav-he-Ya و ه ي 1
Lam-Fe-Zay ل ف ظ 1
Fe-Te-Elif ف ت ا 1
Fe-he-Mim ف ه م 1
Gayn-Ta-Shin غ ط ش 1
Nun-Fe-Ya ن ف ي 1
Nun-Kef-Dal ن ك د 1
Gayn-Lam-Kaf غ ل ق 1
Ta-Fe-Fe ط ف ف 1
Ayn-Sin-Ayn-Sin ع س ع س 1
Ayn-Ta-Fe ع ط ف 1
Ayn-Vav-Kaf ع و ق 1
Mim-Za-Nun م ز ن 1
Dal-Mim-Gayn د م غ 1
Dal-he-Kaf د ه ق 1
Ra-Te-Kaf ر ت ق 1
Ra-Ya-Ayn ر ي ع 1
Za-Ra-Ya ز ر ي 1
Sad-Fe-Sad-Fe ص ف ص ف 1
Cim-Be-he ج ب ه 1
Kh-Ta-Ta خ ط ط 1
Te-Ayn-Sin ت ع س 1
Se-Be-Ta ث ب ط 1
Elif-Lam-Te ا ل ت 1
Se-Cim-Cim ث ج ج 1
Te-Ra-Kaf ت ر ق 1
Be-Kaf-Ayn ب ق ع 1
Ra-Ya-Shin ر ي ش 1
Kh-Shin-Be خ ش ب 1
Ha-Nun-Nun ح ن ن 1
Vav-Kef-Dal و ك د 1
he-Dal-he-Dal ه د ه د 1
Nun-Kaf-Ayn ن ق ع 1
Nun-Ayn-Lam ن ع ل 1
Mim-Sin-Kh م س خ 1
Se-Ra-Ya ث ر ي 1
Kh-Ya-Mim خ ي م 1
Be-Sin-Mim ب س م 1
Cim-Lam-Sin ج ل س 1
Cim-Vav-Dal ج و د 1
Cim-Vav-Fe ج و ف 1
Ha-Be-Kef ح ب ك 1
Shin-Kef-Sin ش ك س 1
Shin-Vav-Kef ش و ك 1
Ta-Ra-Ha ط ر ح 1
Sin-Fe-Ayn س ف ع 1
Dal-Lam-Kef د ل ك 1
Sin-Lam-Be س ل ب 1
Sin-Vav-Ta س و ط 1
Shin-Te-Vav ش ت و 1
Vav-Ta-Nun و ط ن 1
Vav-Kef-Za و ك ز 1
Ya-Kaf-Zay ي ق ظ 1
Ayn-Fe-Ra ع ف ر 1
Kaf-Sad-Mim ق ص م 1
Kaf-Nun-Ya ق ن ي 1
Fe-Sad-Mim ف ص م 1
Fe-Dad-Vav ف ض و 1
Fe-Zay-Zay ف ظ ظ 1
Nun-Te-Kaf ن ت ق 1
Lam-Ha-Nun ل ح ن 1

Tek Yorum

  1. Fazıl

    Arapçayı mükemmel bilen kardeşlerimizden yardım bekliyorum.Sevap kazanmak için bu köklerin hepsinin türkçe çevirilerini bu siteye veya info@sonsuzlukkulesi.com
    e postasina gönderin. Siz mümin kardeşlerimizden beklenen şey, çevirdiğiniz arapça KÖKLERİN türkçe çevirilerinin NET VE DOĞRU olması.

    Selam Aleykum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir