İçeriğe geç

Aylar: Eylül 2019

Gayn-Fe-Ra (غ ف ر)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 234 kez, 9 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Gayn-Fe-Ra (غ ف ر)

Kök anlamı: gütmek, çobanlık etmek, otlatmak, beslemek, dikkatle gözlemlemek, bakmak, gözetmek, emir tutmak, kurala uymak, yönelmek, yönetmek, dikkat etmek. Sürüleri besleyen, çoban.

istiğfâr “kişinin kusurunun bağışlanmasını Allah’tan talep etmesi” demektir. İsfahânî’ye göre bu talebin hem söz hem fiille olması gerekir; aksi halde istiğfar kişiyi yalancı durumuna düşürür.
mağfiret başkasının kusurunu görmeme” anlamında insana, Allah’a nisbet edildiğinde “kulunun günahını örtüp kusurunu bağışlaması” anlamına gelir.

Türkçe’ye girmiş türevler: mağfiret, estağfurullah, gaffar, gufran, istiğfar, miğfer

Yorum Bırak

Ra-Ayn-Ye (ر ع ي)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 10 kez, 6 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Ra-Ayn-Ye (ر ع ي)

Kök anlamı: gütmek, çobanlık etmek, otlatmak, beslemek, dikkatle gözlemlemek, bakmak, gözetmek, emir tutmak, kurala uymak, yönelmek, yönetmek, dikkat etmek. Sürüleri besleyen, çoban.

riayetun – riayet, uyma, yerine getirme, gözetim
mera – mera, otlak
rea – gözlemlemek, saygı duymak, bakmak, dinlemek, kulak vermek.

Türkçe’ye girmiş türevler: riayet, mera, meri, raiyet (reaya)

Aram rāˁyā רעיא çoban’

Yorum Bırak

Vav-Lam-Ye (و ل ي)

Kuran’da bu kökten türetilmiş kelimeler toplamda 232 kez, 12 adet türemiş formda geçiyor.

Kuran’daki geçiş yerlerinin detaylı analizi için tıklayınız Vav-Lam-Ye (و ل ي)

Kök anlamı: yakın olmak, yanında olmak, yan yana bulunmak, yardımcı, dost, veli, yakın, yoldaş; uygun olmak, sevmek, yönelmek, yardım etmek, korumak, bir işin sorumluluğu kendi üstünde olmak, gözetmek, göz kulak olmak, yönetmek, başında durmak.

“Vellâ” ve “tevellâ” gibi fiiller “yüz çevirmek, uzak durmak” mânalarına gelir.

Türkçe’ye girmiş türevler: evla, evliya, mevla, mevali, mevlana, molla, mütevelli, velayet, istila, müstevli, vali, vilayet, eyalet, veliaht, velinimet, mal, maliye, maliyet

Yorum Bırak